đồ phong thủy

Ngựa xanh tiền vàng đế đá đen hút tiền tài FG112A

1,096,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa xanh tiền vàng đế đá đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 4cm x 15cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: Hào Trình

Ngựa ngọc xanh trên như ý xanh đế gỗ tròn giúp phát đạt FG109A

1,583,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa ngọc xanh trên như ý xanh đế gỗ tròn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 24cm + Khối lượng: 0.7kg + Ý nghĩa: Chí

Ngựa ngọc vàng trên như ý vàng đế gỗ tròn mang bình an FG110G

1,583,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa ngọc vàng trên như ý vàng đế gỗ tròn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 13cm x 25cm + Khối lượng: 1.1kg + Ý

Ngựa vàng trên mây vàng đế thủy tinh đem lại tiền tài FG113A

853,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng trên mây vàng đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 6cm x 12cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: Thành

Ngựa vàng phi nước đại trên hồ lô vàng tăng tài lộc FG114A

8,039,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng phi nước đại trên hồ lô vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 19cm x 51cm + Khối lượng: 5.2kg + Ý nghĩa:

Ngựa vàng kéo xe bắp cải xanh nhỏ mang may mắn FG105A

2,192,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng kéo xe bắp cải xanh bột đá (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 11cm x 23cm + Khối lượng: 1.4 kg + Ý