chó chiêu tài

Chó vàng trăng ngọc biểu tượng may mắn, chiêu tài FH404G

4,269,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chó vàng bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 26cm x 46cm. + Khối lượng: 4.5kg + Ý nghĩa: Chó vàng

Chó vàng chậu tiền nhỏ biểu tượng may mắn, bình an FH407G

1,260,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chó vàng chậu tiền nhỏ bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 13cm x 19cm. + Khối lượng: 800gr + Ý

Chó vàng châu đỏ trên tiền mang may mắn FH409G

1,376,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chó vàng châu đỏ trên tiền bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 15cm x 21cm. + Khối lượng: 900gr +