Linh Vật Tuất

Chó đông linh mang may mắn, cải thiện mối quan hệ FGM169

1,949,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chó đông linh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.5cm x 2.5cm x 5cm + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa: Là biểu tượng mang ý nghĩa

Chó dễ thương (trung) giúp xua đuổi tà ma FD275

2,071,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện:Con chó trung bằng đồng nguyên khối (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 13cm + Khối lượng: 535gr + Ý nghĩa: Là biểu tượng

Chó dễ thương (nhỏ) biểu tượng trung thành, đuổi tà ma FD272

1,584,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện:Con chó bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 2.5cm x 5cm + Khối lượng: 528gr + Ý nghĩa: Là biểu tượng mang

Chó vàng trăng ngọc biểu tượng may mắn, chiêu tài FH404G

4,269,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chó vàng bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 26cm x 46cm. + Khối lượng: 4.5kg + Ý nghĩa: Chó vàng

Chó vàng chậu tiền nhỏ biểu tượng may mắn, bình an FH407G

1,260,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chó vàng chậu tiền nhỏ bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 13cm x 19cm. + Khối lượng: 800gr + Ý

Chó vàng châu đỏ trên tiền mang may mắn FH409G

1,376,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chó vàng châu đỏ trên tiền bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 15cm x 21cm. + Khối lượng: 900gr +